ako regresná terapia

Fakty o regresnej terapií

 

Regresná terapia je cesta, ktorá Vám umožní nahliadnuť do svojho vnútra, objaviť svoju dušu a priviesť Vás na správnu cestu. 

  1. Úlohou regresie je objaviť v nás potlačené emócie a bloky a ich následne odstránenie na lepšie uvedomenie si svojich predstáv o sebe samom.

  2. Mnoho chorôb a problémov spočíva práve v našej minulosti kde sme prežili nepríjemný alebo stresujúci zážitok.

  3. Pomocou regresnej terapie vidíte svoje minulé životy k hlbšiemu pochopeniu svojej podstaty 

  4. Do našej pamäte si ukladáme všetky zážitky či udalosti, ktoré sa nám prehrávajú veľa krát v živote opakovane. Ak bol zážitok silne intenzívny má na nás hlboký vplyv.

Pre koho je regresná terapia určená

spriaznená duša

Regresná terapia je určená pre tých, ktorý túžia objaviť odpovede na svoje otázky ohľadne zdravia, šťastia, lásky, nepokoja, stresu či rodinných problémov. Vo svojom vnútri každý z nás vie objaviť odpoveď čo ho trápi a kam chce smerovať. Regresná terapia prináša nový duchovný rozmer a pohľad na naše životy a prináša veľký podiel na duchovnom rozvoji.

Fakty o regresnej terapii

Regresia je objavovanie a prežívanie skúsenosti z minulosti, ktoré spôsobili súčasné situácie a problémy. Regresní terapeuti používajú minulosť pacienta aby sa dostali do zabudnutých, ignorovaných alebo vytesnených skúseností, ktoré trápia ľudí. Pomocou nich znovu aktivujú pozitívne pocity, zabudnuté pozitívne skúsenosti a spiace talenty.

Tieto zabudnuté skúsenosti obsahujú emocionálne rany, ktoré sa nikdy neliečili a ktoré pravidelne spúšťajú trvalé napoly vedomé presvedčenia.

ako regresna terapia

Takéto programy („charakterové vlastnosti“), sa dajú zmeniť len, keď pochopíme, ako boli vytvorené, a preto sa terapeuti sústreďujú na ne. Nájdenie a znovu prežívanie nestrávených skúsenosti a odomknutých emócií prinesie  náhľad do toho, prečo prítomné problémy majú svoje korene v minulých zážitkoch.

Klienti svoje bloky môžu zaznamenať už od narodenia alebo dokonca v prenatálnom čase v maternici.Mnohé skúsenosti, vychádzajú aj z minulých životov. Dajú sa vystopovať problémy naspäť od vplyvu zomrelých rodinných príslušníkov alebo iných osôb. Duchovné zážitky nie sú neobvyklé. 

Ak chcete nahliadnuť k sebe do minulosti a zbaviť sa nepriaznivých blokov kontaktujte má. Pomocou regresnej terapie vám pomôžem navrátiť životnú rovnováhu a pohodu.