Rodová Karma a dobré vzťahy v rodine

rodová karma

Rodová Karma a dobré vzťahy v rodine

Rodová karma je súčasťou každého z nás. Každý z nás vstupuje do tohto života zázrakom narodenia – počatí ľuďmi, do sveta cez telo našej matky. Hovorí sa, že si vyberáme svoje rodiny, že si vyberáme svojich rodičov, súrodencov, kultúry, dokonca aj čas a miesto, do ktorého sme sa narodili, pretože naše duše určili, že tu sa budeme najrýchlejšie učiť na našej ceste rastu duší.

Read More