Duchovné liečenie a jeho moc v dnešnej dobe

duchovné liečenie

Duchovné liečenie a jeho moc

Možno pre tých, ktorí sa ešte nestretli s duchovným liečením, napadne ako prvá otázka, “čo to vlastne je”? Duchovné liečenie je v skratke liečba duchom. Mnoho autorou poukazuje na to, že ak duch nie je v poriadku. nie je ani telo v poriadku. Preto častokrát vidíme ochorenia, ktoré ani samotní lekári nevedia určiť či vôbec liečiť. Dochádza k tomuto stavu práve vtedy. keď duch nie je v rovnováhe s telom.

V tomto článku si preto poukážeme na jednoduché prípady, kedy k tomu dochádza a ako využiť duchovné liečiteľstvo pre svoju liečbu.

Prípady kedy dochádza k nerovnováhe

K nerovnováhe dochádza presne vtedy, keď podliahnete nesprávnemu konaniu, negatívnym vplyvom, niečo konáte ale nie ste o tom presvedčený, že je to správne. Nerovnováha je taktiež narušená so žiarlivosťou, závisťou, majetníctvom, ohováraním, povyšovaním sa či odsudzovaním druhých. Rovnako môže byť narušená v prípade, keď sa podceňujete, zraňujete svoje city, podliehate strachu a stresu, plníte druhých rozkazy aj keď nechcete. Toto sú len niektoré konkrétne prípady, v ktorých častokrát vznika ochorenie, ktoré v prípade, ak nezmeníte svoj životný postoj a hodnoty môže prerásť do chronického ochorenia.

duchovné liečenie

Nejde len o mentálne zdravie

Ak ste si pomysleli, tak toto sa môže týkať len mentálneho zdravia, tak ste na omyle. Práve obrovský výskyt fyzických problémov je práve z vyššie uvedných dôvodov a to preto. lebo telo v každom okamihu reaguje na ducha a duch je všadeprítomný. Takže, ak dnešný deň prežijete v strachu a obavách o niečo, tak sa to zapíše k vám do podvedomia a môže v budúcnost vyvolať nepriaznivé reakcie.

duchovné liečenie

Príbeh klientky, ktorá našla odvahu odpustiť

Jedného dňa prišla ku mne klientka so začiatočným štádiom rakoviny. Bola tesne po rozvode s bývalim manželom. Keď som s ňou preberala jej zdravotný stav, neustále hovorila o manželovi, aký bol, čo všetko zlé jej vykonal a ako jej bol neverný. Opísala mi celý 20 ročný vzťah. ako je v troskach a ako ona z toho vyšla najhoršie, pretože má rakovinu. Uvidela som v tom opäť potrebu zmeny a to čo najskôr. To, že sa zacyklila v myšlienkach na manžela, prejavovala ľutosť, hnev, závisť a vystupovala v role obete jej privodilo ochorenie. Prešli sme si spoločne celý jej duchovný stav a navrhla som odporúčania, ktoré v nemalej miere začala v živote praktizovať.

Na konci sedenia, keďže som liečiteľka, som jej na postihnuté miesto priložila dlane, a preniesla na ňu svoje duchovné liečivé energie. Takto sa sedenie o pár týždňov zopakovalo, a keď klientka išla opäť na vyšetrenie, bola veľmi milo prekvapená, no rakovinu už nepotvrdili testy v jej tele.

Duchovné liečenie je dar

Jedným z darom je vedieť, že práve duch je zodpovedný za stav vášho zdravia a druhým je, keď stretnete osobu ktorá praktizuje duchovné liečiteľstvo pomocou energií. Akonáhle dospejete k tomu, že si sami zodpoviete áno, “verím tomu”, tak už vtedy ste pristupili k prvému kroku v duchovnom liečeniu. Celé to, čo vás bude sprevádzať sú menšie zmeny, ktoré je potrebné podstupiť a otvoriť sa svojmu vnútru.

Zmenite svoje videnie celého problému, zmení sa váš postoj k smotnej chorobe a váše vnímanie sa rozšírií. Objavíte v sebe nové vnútorné energie, ktoré vás jemne povedú k vytúženému cielu, ktorý sa nazýva “Zdravie”.

Ak ste odhodlaný pristupíť k svojej chorobe pomocou duchovného liečenia a rastu, tak dnes je ta správna chvíľa. Pretože, nie je vízitkou ako dlho žijete ale akú kvalitu má váš život, ako sa cítite, ako milujete, ako sa tešíte a radujete. Preto sa hovorí, že zdravie je to najdôležitejšie lebo s ním prichádza všetko ostatné.

V prípade, že by vás zaujimalo viac ako vyliečiť vašu chorobu, ako využiť duchovné liečenie v praxi a ako dospieť k zdraviu, pokojne ma kontakujte.

 

Komentovať