Ako odhaliť osobu, ktorá trpí Narcizmom

Vedeli ste, že narcizmus patrí medzi psychické poruchy? Áno, ak ste to netušili, je to rozšírený pojem v medzi nami a odhaduje sa, že približne 6,2% populácie trpí touto poruchou. Poďme si však zhrnúť, ktoré zásadne črty objavíme pri takýchto osobách a prečo by sme ich mali poznať.

1. Osoba, ktorá sa vidí ako super hrdina, čo zvládne takmer všetko

Určite ste sa niekedy stretli s osobou, ktorá sa neustále chválila ako všetko dokáže, ako len ona pozná všetky riešenia. Táto osoba potrebuje neustálu vašu pozornosť a pochvalu. Dokonca aj za niečo čo vy pokladáte za maličkosť očakáva od vás oslavu.

Takáto osoba ma veľké nároky na druhých a snaží sa získať čokoľvek na úkor druhého. Taktiež má sklon závidieť druhým a rovnako si domýšľať, že jej druhý závidia. Má často povýšenecké správania a druhému rýchlo vie ukázať “Kto je tu šéf!”

2. Nepoznáme príčinu tejto choroby

Zatiaľ sa odborníci nevedia zhodnúť či príčiny tejto diagnózy pochádzajú z génov alebo z prostredia v ktorom osoba vyrastala. Pravdepodobne ide o obidva faktory, pričom prostredie v ktorom osoba žije zohráva významu rolu v rozvoji tejto choroby.

3. Vidíme, že narcizmus sa stáva rozšírenejší v spoločnosti

Pozorujeme, že narcizmus sa vo veľkej miere viac a viac prejavuje predovšetkým u mladých ľudí, ktorí sa poniektorí správajú ako keby sú tu jediní. Pravdepodobne to má súvis so sociálnymi médiami, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú a formujú správanie mladého človeka. Existuje priama súvislosť medzi používaním sociálnych sieti a narcizmom. Títo ľudia sú viac závislí od používania týchto výdobytkov modernej doby.

narcizmus

4. Narcizmus je ťažko akceptovateľný a liečiteľný

Osoba, ktorá trpí narcizmom je ťažko liečiteľná, pretože sama vnútorne popiera, že trpí takouto chorobou. Vidí sa vždy ako úžasný, skvelý a dokonalý človek. Potrebuje takáto osoba liečenie? Je tvrdohlavá, čo i len priznať, že ma jedinú chybu, nie to ešte osobnostný problém a vadu. Akokoľvek sa jej budete snažiť pomôcť prekonať tento jej problém, bude vás považovať za niečo “Menej” ako je ona, a ďaleko nezájdete. Táto osoba je hlboko zahľadená do seba, často sa vidí ako drží zlatú medailu v ruke a pritom bude len málo čo ochotná pre jej získanie spraviť. Mnohí psychológovia to preto s prekonaním tejto osobnostnej vady majú veľký problém.

5. Ako zistiť či je osoba ovplyvnená narcizmom?

Ak sa vám podľa tohto opisu niekto vo vašom okolí hodí na osobu trpiacu narcizmom, exituje zopár tipov ako odhaliť tuto jej diagnózu:

– Pýtajte sa jej otázky – zistíte, že táto osoba veľmi rada veľa rozpráva ale nič sa nepýta. Bude vám všetko vysvetľovať spôsobom, ako keby len ona bola ta jediná, čo sa všetkému rozumie a má 3 diplomy. Pri rozhovore s ňou, často len zúfalo čakáte kedy sa dostane rada aj na vás.

– Preskúmajte jej sociálne média – často táto osoba aktualizuje svoje príspevky, novinky zo života? Píše neustále o svojich úspechoch a plánoch? Po preštudovaní si jej každodennej aktivity na sociálnej sieti, môžete určiť či ide o takúto osobu v nemalej miere.

– Narcista má spôsob myslenia, ktorý hovorí, že len on vie všetko najlepšie – zapája vás do jeho veľkolepých predstav či plánov? Mí vždy pripravené neskutočne čarovné riešenie na všetko? Táto osoba, má skvelý talent na manipulovanie s druhými. Vie vás pomocou slov dostať tam kde vás potrebuje. Bude vás neustále presviedčať o svojej pravde, a ak jej nedáte za pravdu, môže dôjsť k hádke.

6. Ako sa vysporiadať s takouto osobou?

Ak máte takúto osobu vo svojej blízkosti, najlepšie je ju mať rad takú aká je, a moc pozornosti, prítomnosti a energie jej nevenovať. Dokáže vás oslabiť, ukradnúť vám sebavedomie, sebaúctu, pocit pohody a harmónie. Často sa stáva, že takouto osobou môže byť váš rodinný príslušník (dieťa, manžel, starý rodič..), kedy je náročne jednoducho odísť a zrušiť rodinne puto. S takouto osobou sa veľmi ťažko pracuje, a ak sa budete snažiť akokoľvek, nezmení sa, a jej povyšovanie sa nad vás bude pokračovať. Preto je správne vytvoriť energiu lásky a odpustenia. Jedine v takejto energií, môžete udržať ako taký priaznivý vzťah. V opačnom prípade, je zbytočne pokračovať v takomto neúplnom priateľstve a radšej byť v spojení s takouto sobou len na diaľku.

Komentovať