Spolupráca myšlienok a ako nám druhí dokážu ublížiť

 Spolupráca myšlienok niektorých ľudí

Spolupráca myšlienok a ako na nás vplývajú? Všetci ľudia na dnešnej úrovni bytia potrebujú oveľa viacej sily, ako majú k dispozícii. Sme denne pod vplyvom neviditeľného zla. žijeme v prostredí ľudí, ktorí mimovoľne zo seba vydávajú zlé alebo nezrelé myšlienky. Žijeme uprostred závisti a ohovárania. Žijeme uprostred ľudí, ktorým sa stalo zvykom sťažovať si a hľadať chyby u druhých. Sme nútení byť denne s ľuďmi zlej povahy, s ľuďmi plnými cynizmu, zloby a popudlivosti. Sme nútení stretávať sa denne s ľuďmi, ktorí neustálym so svojou spoluprácou myšlienok priťahujú k sebe choroby a neúspech.

 

Sila myšlienok a ich sústredenie na dobro

Je to tá istá sila alebo myšlienka, ktorá keby bola namierená na predstavu zdravia a sily, priniesla by im zdravie a silu. Musíme žiť s ľuďmi, ktorí žijú s úplnou vierou vo veci hmotné a pominuteľné. K ich dušiam zatiaľ nevnikla ani jediná myšlienka, že život, zdravie, úspech a trvalé šťastie je možné nadobudnúť iba znalosťou a použitím zákona, ktorý nás učí, že sme telesne aj duševne to, na čo najviac myslíme.

Ale nech je naša znalosť, viera a dosiahnutá prax tohto zákona akokoľvek veľká, predsa len budú na nás neustále pôsobiť hrubšie myšlienkové živly, ktorých je okolo nás veľmi veľa. V tomto smere naša spolupráca myšlienok s touto osobou nebude správne fungovať. Ak sme často s osobami, ktoré myslia nesprávne alebo ktoré vysielajú zlé myšlienky, pričom nezáleží na tom, proti komu sú mierené, sme do istej miery týmito myšlienkami poškodzovaní.

Ako sme poškodzovaní inými myšlienkami

Je to ako dym, ktorý náš štípe do očí. Keď sme v spoločnosti neveriacich a pochybujúcich ľudí, prijímame ich myšlienky. Vidíme potom menej jasne. Naša sila, naša myšlienka bude ovplyvnená ich hrubšími myšlienkovými elementmi. Prijímame totiž do seba nákazu chorých a mylných myšlienok, práve tak ako môžeme prijať nákazu nejakej choroby, a potom sa stane taká myšlienka na nejaký čas našou súčasťou.

 

 Pozor na vlastné myšlienky

Negatívne myšlienky nám zabraňujú, aby sme dosiahli úspech a zdravie. Zdržujú uskutočnenie trvalého zdravia duše, ktorá potom upadá do obdobia skľúčenosti a melanchólie, keď sú aj nepatrné problémy tak zveličované, že sa z nich stávajú problémy veľké a my strávime veľa dní obavami pred zlom, ktoré sa nikdy neuskutoční. Deje sa tak preto, že v tomto čase nemyslíme svojimi vlastnými myšlienkami, ale strastiplnými a zbytočne úzkostlivými myšlienkami ľudí, ktorí sú okolo nás.

Veľmi pozorne sa zamyslime s kým sa stretávame a kto nám odoberá našu vlastnú silu. Často krát sú to osoby, ktoré sa síce tvária ako naši priatelia no často krát im robíme len dobrú spoločnosť lebo sa boja ostať sami. Skúste si od nich chvíľku oddýchnuť a časom uvidíte koľko budete mať zrazu síl a ako sa budete cítiť.

Prečítajte si taktiež článok: Máte vo svojom okolí energetického upíra?

Komentovať